Vorup friskole søger frivillig arbejdskraft

En del forarbejde er lavet, så arbejdet ligger i nogle konkrete opgaver. Værdigrundlaget er udarbejdet, og friskolen har et værdifuldt samarbejde med en erfaren skoleleder som er en del af bestyrelsen. Vedtægterne for skolen er udarbejdet og underskrevet, således at skolen kan starte op august 2017. Arbejdsgruppen har været ude og kigge på egnede lokaler, disse mangler brandtilsynets godkendelse, samt maling mv. inden indflytning. Budget er udarbejdet, og kræver kun småjusteringer i forhold til det endelige elevtal, lønomkostninger mv. Derudover skal der indgås aftaler med banken. Der ligger endvidere et stykke arbejde i at lave pr. for skolen og der skal der ansætte lærer, og de indmeldte elever skal tilbydes samtale, hvilket vil kunne varetages af skoleleder og lærer.

Ring eller skriv til Pernille på tlf. 22976199 eller mail, pernillegrauholm@gmail.com

Generalforsamling 2017

Det er med glæde at vi nu kan indkalde til generalforsamling. Vi håber at kunne afholde mødet i eventuelle fremtidige lokaler – sted udmeldes senere. Påtænker du at dit barn skal starte i friskolen august 2017 eller senere, har du interesse i friskolen eller drømmer du om at få indflydelse på skolens vigtige beslutninger, så mød op til generalforsamlingen mandag d. 30 januar kl 19.

Dagsorden

 • Information om Vorup friskole
 • Valg af dirigent og referent
 • Godkendelse af vedtægter
 • Valg til bestyrelse
 • Eventuelt

Vorup Friskole har taget de sidste skridt til, at kunne starte op i august 2016

De sidste penge er i hus, og er på vej til undervisningsministeriet sammen med skolens vedtægter.

Vi mangler nu engagerede forældre, der har lyst til at gå ind i bestyrelsen, så der kan blive sammensat et slagkraftigt team, der kan få Vorup Friskole til at blive en realitet.

Arbejdsgruppen vil støtte op omkring de forældre, der måtte ønske at gå ind i det fremtidige bestyrelsesarbejde, men fortager sig ikke yderligere, før der er flere forældre der melder sig på banen. Med de penge der er indbetalt har friskolen mulighed for at starte inden for de næste 3 år.

Arbejdsgruppen har lavet meget af forarbejdet. Skolens vedtægter, værdiggrundlag og budget er på plads. Vi har etablerede de første kontakter vedrørende lokaler, skolen har inventar til 200 elever, samt diverse kontormøbler. Derudover sidder arbejdsgruppen inde med en betydelig viden omkring opstart af en friskole, som vi gerne deler.

Skulle nogen have lyst til at gå ind i arbejdet omkring etablering af Vorup Friskole så kontakt Pernille på pernillegrauholm@gmail.com eller 22976199. Vi glæder os til at høre fra jer.

Generalforsamling 2016

Vorup Friskole afholder generalforsamling torsdag den 28. Januar 2016 kl. 19.30 hos Vorup- Børne og ungdomshus.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referant
 3. Valg af stemmetællere
 4. Registrering af fremmødte
 5. Status fra initiativgruppen
 6. Gennemgang af vedtægter
 7. Valg til bestyrelse
 8. Eventuelt

Hent vedtægterne her

Friskole møde

IMG_8930

Torsdag d. 5. november kl. 19.00 inviterer vi til møde om Vorup Friskole. Mødet bliver holdt hos Vorup Børne- og ungdomshus.

På mødet vil vi blandt andet komme ind på:

 • Status for Friskolen
 • Interessen for opstart august 2016
 • Etablering af en større arbejdsgruppe

Vi har sendt anmeldelse af Vorup Friskole og indbetalt anmeldelsesgebyr til Undervisningsministeriet. Dermed er vi sikret tilskud til skolen fra første skoledag, hvilket betyder at vores økonomiske fundament er bedre end nogensinde.

Spred gerne budskabet om mødet så alle der har interesse kan komme og deltage i det spændende projekt – at starte en ny og fantastisk skole.

Vorup Friskole kan kontaktes på mail: info@vorupfriskole.dk

Vi glæder os til at se jer.

 

Møde om Vorup Friskole

Vi inviterer hermed til friskolemøde for jer der er interesseret i opstart af Vorup Friskole august 2016.

Mødet afholdes torsdag d. 5. november kl. 19.00 hos Vorup Børne- og ungdomshus

Vorup Friskole har stadig sin berettigelse. Vi mener det er vigtigt, at forældre i lokalområdet har mulighed for et skolevalg og et alternativ til folkeskole, skolereform og lokal skolestruktur.

Der står en del elever på vores venteliste til skoleopstart i 2016, 2017 og 2018, derfor mener vi også, at grundlaget for en friskole er intakt.

Vi har sendt anmeldelse af Vorup Friskole og indbetalt anmeldelsesgebyr til Undervisningsministeriet. Dermed er vi sikret tilskud til skolen fra første skoledag, hvilket betyder at vores økonomiske fundament er bedre end nogensinde.

Bestyrelsen omdannes til en åben arbejdsgruppe og fortsætter med månedlige møder. Der vil løbende blive sendt nyhedsbreve i forlængelse heraf. Ligeledes inviteres andre ildsjæle til deltagelse i det spændende projekt – at starte en ny og fantastisk skole.

Vorup Friskole kan kontaktes på mail: info@vorupfriskole.dk

 

Vi glæder os til at se jer.

 

Invitation til Informationsmøde om Vorup Friskole

Vækst fonden har desværre flyttet vores møde med dem til tirsdag d. 9/6. Derfor synes vi at det giver bedst mening at vi flytter vores informationsmøde, så vi har mest muligt at fortælle jer.

Vi har derfor valgt at afholde informationsmødet torsdag den 11. juni kl. 19.00 – 21.00 hos VBU.

Vi vil komme med en status over hvor langt vi er i processen og mødet vil blive sluttet af med, at vi sammen går over og ser de lokaler som skolen skal være i.
Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Vorup Friskole

Status for Vorup friskole

Bestyrelsen og arbejdsgrupperne arbejder ihærdigt mod målet, Vorup Friskoles start August 2015. Lokalesituationen er så godt som sikret og i forhold til økonomien er vi godt i gang med at få de sidste aftaler i hus, med banker og virksomheder. Vi ser derfor vores mål som særdeles opnåeligt.

Midler til etableringen af Vorup friskole hos forskellige fonde er søgt, og støtteforeningen har arbejder aktivt på at samle penge ind. Ved afholdelse af bagagerumssalg d. 2 maj blev der tjent 9.000 kr., mens Støtteforeningernes auktioner har indtjent 5.660 kr. Du kan fortsat nå at være med i aktionerne på støtteforeningens facebookside:

https://www.facebook.com/stoetteforeningenforvorupfriskole?fref=ts

Vores budget viser at trods det at opstartsåret 2015/2016 vil blive uden statstilskud, vil Vorup Friskole være gældfrie efter en 4 årige periode. Skolen kan få statsstøtte fra skoleåret 2016-2017.

For at give kommende forældre et overblik over hvad det koster at have sit barn på friskole, har vi lavet et lille regnestykke:

Vorup friskole 1200 Kr.
Fritidshjem (VBU) 1119 Kr.
SFO i folkeskolen 1.765 Kr.
Forskel + 554 Kr.

Det koster altså kun 554 kr. ekstra at investere i sit barns fremtid.

Vi har fået en del tilmeldinger og er tæt på vores mål med (35 elever ?). Samme antal elever som i sin tid var grundlaget for Romalt friskole. Fordelingen ser således ud:

Gruppe 1 = 8 elever

0. klasse – 2 elever
1. klasse – 2 elever
2. klasse – 1 elev
3. klasse – 3 elever

Gruppe 2 = 10 elever

4. klasse – 7 elever
5. klasse – 3 elever

Gruppe 3 = 8 elever

6. klasse – 4 elever
7. klasse – 4 elever

Elever til opstart i 2016/2017/2018:

0. klasse – 4 elever

Trods stor opbakning har vi fortsat ledige pladser og det koster KUN 150,- kr. at sikre sig en plads på listen over indmeldte børn på Vorup Friskole. Du kan indmelde dit barn på Vorup friskole her.

Vorup friskole er stolte af vores endelige visioner og værdigrundlag, der sætter fokus på den skole vi ønsker at arbejder os hen imod. Læs vores værdigrundlag her.